Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 3 գիրք է գտնվել։


Կրոնի ազատությունը Հայաստանում: ուսումնասիրություն

Հեղինակ` Մ. Երանոսյան, վ. Իշխանյան, Ա. Իշխանյան
Հրատարակող` «Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե» Իրավապաշտպան ՀԿ
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Freedom of the Media and Corruption: Fourth Central Asia Conference, Tashkent, 26-27 September, 2002 Свобода Средств Массовой информации и коррупция: Четвертая Центрально- Азиатская конференция, Ташкент, 2002

Հրատարակող` OSCE, The Representative on Freedom of the Media
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Religious Tolerance in Armenia

Հեղինակ` S. Danielyan, V. Vardanyan, A. Avtandilyan
Հրատարակող` "Collaboration for Democracy" Centre
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: