Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 7 գիրք է գտնվել։


Ադրբեջանն ընդդեմ Ղարաբաղի ժողովրդի. ագրեսիայի իրավաքաղաքական հետևանքները և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանային անվտանգության հեռանկարների վրա

Հեղինակ` Մ. Աղաջանյան, Է. Ասատրյան, Ս. Մինասյան
Հրատարակող` «Որակի համընդհանուր ղեկավարման աջակցության» ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Անվտանգության ոլորտի խորհրդարանական վերահսկողություն. սկզբունքներ, լծակներ և գործունեություն: Խորհրդարանականների ձեռնարկ No. 5 - 2003

Հեղինակ` Հ. Բորն, Թարգմանիչ՝ Ա. Բարխուդարյան
Հրատարակող` Պաշտպանության ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոն
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Զանգվածային ոճրագործությունների կանխարգելում: R2P «Ա»-ից մինչև «Ֆ» «Պաշտպանելու պարտավորություն» նորմի ուղեցույց

Հեղինակ` Լ. Սպանո
Հրատարակող` ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային Դաշնություն / ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիա
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստան-Ադրբեջան 2005-2008 թթ.. կարծիքներ գլխավորի մասին Армения-Азербайджан 2005-2008 гг.: Мнения о главном

Հեղինակ` Լ. Բաղդասարյան, Л. Багдасарян
Հրատարակող` «Ռեգիոն» հետազոտական կենտրոն Исследовательский центр "Регион"
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Հետախուզությունը դարձնել վերահսկելի. հետախուզական ծառայությունների վերահսկողության իրավական չափանիշներ և լավագույն պրակտիկա

Հեղինակ` Յ. Բորն, Յ. Լեյ
Հրատարակող` Պաշտպանությունի ժողովրդավարական վերահսկողության Ժնևի կենտրոն / Նորվեգիայի Խորհրդարանի հետախուզության հանձնաժողով / Դուրհամ համալսարան իրավաբանական ֆակուլտետ, Մարդու իրավունքների կենտրոն
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է:

Հիմնատարրեր՝ Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգի. Մաս առաջին

Հեղինակ` Ա. Մ. Այվազյան
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ իրավիճակներում վարվելակերպի կանոնների մասին

Հրատարակող` «Ավանգարդ» հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն, ՀԿ
Տարեթիվ` 2001
Ոլորտ(ներ)` Աշխարհաքաղաքականություն, պաշտպանություն և անվտանգություն
Գիրքը հասանելի է: