Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 114 գիրք է գտնվել։


"Ditord" Bulletin # 1 (63). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2013
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 1 (68). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2014
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 10 (28). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 2-4 (40-42). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Ishkhanyan, L. Manukyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 3 (33). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Grigoryan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 3-4. Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia"» Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 5 (35). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` Editors` A. Ishkhanyan, V. Grigoryan
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 7 (37). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, V. Grigoryan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 7. Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia"» Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Ditord" Bulletin # 8 (26). Human Rights in Armenia

Հեղինակ` A. Ishkhanyan, A. Harutyunyan, T. Janoyan (eds.)
Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է: