Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 91 գիրք է գտնվել։


EBRD Transition Report 2006: Armenia

Հրատարակող` EBRD
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` կոնֆերանսի/դասընթացի նյութեր
Գիրքը հասանելի է:

"Economic Policy and Poverty" Periodical # 1. Business Environment and Private Sector Development

Հեղինակ` Ch. Editor: M. A. Tumasyann
Հրատարակող` "Economic Development and Research Center" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Economic Policy and Poverty" Periodical # 2. Human Development and Poverty

Հեղինակ` Ch. Editor: M. A. Tumasyann
Հրատարակող` "Economic Development and Research Center" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Economic Policy and Poverty" Periodical # 3. Budget and Tax Issues in Armenia

Հեղինակ` Ch. Editor: M. A. Tumasyann
Հրատարակող` "Economic Development and Research Center" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

"Economic Policy and Poverty" Periodical # 4. Exchange Rate and External Sector in Armenia

Հեղինակ` Ch. Editor: M. A. Tumasyann
Հրատարակող` "Economic Development and Research Center" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

Economic Reform Issue Paper No 0409. Combating Corruption: Private Sector Perspectives and Solutions Տնտեսական բարեփոխումներ աշխատանքային փաստաթուղթ No 0409: Պայքար կոռուպցիայի դեմ. Մասնավոր հատվածի հեռանկարներն ու լուծումները

Հրատարակող` Center for International Private Enterprise, an Affiliate of the US Chamber of Commerce Մասնավոր ձեռնարկությունների միջազգային կենտրոն, ԱՄՆ առևտրի պալատի դուստր ձեռնարկություն
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

eJournal USA: Partnerships against Corruption

Հրատարակող` eJournal USA, US Department of State, Volume 16 / Number 8
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

European Fraud research 2011: Recovery, Regulation and Integrity

Հրատարակող` Ernst & Young Global Limited
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Էկոնոմիկա և ֆինանսներ
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Facing up to Corruption: research Results 2002, Germany, Hong Kong, Netherlands, Singapore, UK, US

Հրատարակող` Control Risks Group Limited
Տարեթիվ` 2002
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Fighting Global Corruption: Business Risk Management. Information for Global Businesses and Organizations on Navigating the International Anticorruption Environment

Հրատարակող` United State Department of State, Washington
Տարեթիվ` 2000
Ոլորտ(ներ)` Կոռուպցիա
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է: