Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 42 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման հայեցակարգ

Հեղինակ` Կ. Դանիելյան
Հրատարակող` «Հանուն կայուն մարդկային մարդկային զարգացման» ասոցիացիա / ՅՈՒՆԵՊ ազգային կոմիտե, ՀՀ Հասարակական զարգացման ազգային խորհուրդ
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետություն. կլիմայի փոփոխությունը և գյուղատնտեսությունը, երկրի մասին զեկույց

Հրատարակող` Համաշխարհային բանկ, Կայուն զարգացման վարչություն, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջան
Տարեթիվ` 2012
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հասարակության բնապահպանության իրազեկության և շահերի պաշտպանության տեղեկատու ուղեցույց

Հեղինակ` Ս. Մարտիրոսյան, Ա. Իսկոյան, Գ. Պետրոսյան, Դ. Սահակյան, Հ. Գասպարյան, Գ. Պետրոսյան, Վ. Ալեքսանյան
Հրատարակող` «Բիոսոֆիա» ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հասարակության մասնակցությունը բնապահպանական պլանների, ծրագրերի և քաղաքականության նախապատրաստմանը

Հեղինակ` Ա. Իսկոյան, Կ. Միրզոյան, Ս. Հարությունյան
Հրատարակող` «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն»ՀԿ
Տարեթիվ` 2007
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հավերժի ճամփան

Հեղինակ` Մ. Ադամյան
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հիդրոէկոլոգիական մոնիտորինգի ուղեցույց Руководство по гидроэкологическому мониторингу Hydroecological Monitoring Guide

Հեղինակ` Ս. Հակոբյան, Դ. Սահակյան, է. Ղուկասյան, Բ. Գաբրիելյան С. Акопян, Д. Саакян, Э. Гукасян, Б. Габриелян S. Hakobyan, D. Sahakyan, E. Ghukasyan, B. Gabrielyan
Հրատարակող` «էկոլոգիական կենսակայունություն» ՀԿ "Экологическое выживаемость" НПО "Environmental Survival" NGO
Տարեթիվ` 2006
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Մաքուր պահենք մեր քաղաքը

Հրատարակող` ԹԻՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` ԹԻՀԿ հրատարակություններ
Գիրքը հասանելի է:

Միավորված ազգերի կազմակերպության անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիա. այն երկրներում, որոնք ենթարկվում են լուրջ երաշտի և / կամ անապատացման, հատկապես Աֆրիկայում

Հեղինակ` Ն. Խանջյան (թարգմ.)
Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 2000
Գիրքը հասանելի է:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում (ուղեցույց)

Հեղինակ` Ա. Հովսեփյան, Ք. Սահակյան
Հրատարակող` «Կայուն ջրային միջավայր» գիտական, էկոլոգիական ՀԿ
Տարեթիվ` 2008
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտներում բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ գործող իրավական ակտերի ժողովածու

Հեղինակ` Ի. Գաբայան (խմբ.)
Հրատարակող` Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ԾԻԳ ՊՀ / «Ջինջ» ՍՊԸ / «Կայուն ջրային միջավայր» ՀԿ / «Շրջակա միջավայրի իրավական պահպանության կենտրոն» ՀԿ
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է: