Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 226 գիրք է գտնվել։


մարդու Իրավունքները ՀՀ մարզերում. Զեկույցներ # 4, Հայաստանի համար Եվրոպական Միության ՄԻԺԵՆ ծրագիր «մարդու Իրավունքների կրթություն. Քայլ առաջ» Human Rights in the Regions of Armenia: Reports #4. The European Union's programme f

Հրատարակող` "Helsinki Committee of Armenia" Human Rights Defender NGO
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Մեկ տարի անց. Համեմատական փոփոխությունների հոգեբանությունը Հայաստանում և ԱՄՆ-ում One Year Later: The Psychology of Comparative Change in Armenia and the US

Հեղինակ` Ս. Բարսեղյան, Ա. Ղազարյան, Ռ. Կիրակոսյան S. Barseghyan, A. Ghazaryan, R. Kirakosyan
Հրատարակող` Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն The Armenian Center for National and International Studies
Տարեթիվ` 2009
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` բուկլետ
Գիրքը հասանելի է:

Յուրաքանչյուր ոք ունի բնակարանի իրավունք Everyone shall have the Right to Housing

Հեղինակ` Ա. Բաբաջանյան A. Babajanyan
Հրատարակող` «Երրորդ բնություն» ՀԿ "Third Nature" NGO
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Վկաների Պաշտպանությունը. Ուսումնասիրություն Summary of the Report on the Protection of Witnesses

Հրատարակող` Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ Helsinki Citizens Assembly of Vanadzor
Տարեթիվ` 2011
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկագիր Զբաղվածության իրավունքի Պաշտպանության մասին Bulletin of Employment Right Protection

Հեղինակ` Գ. Կանայան (Խմբ.) Editor: G. Kanayan (eds.)
Հրատարակող` ՙ«Արազա» ԲՀԿ "Araza" BNGO
Տարեթիվ` 2003
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` պարբերական
Գիրքը հասանելի է:

Տեղեկատվություն ստանալու իրավունք. Դատական գործերի ժողովածու 2007-2010: Գիրք II Access to Information Right: Collection of Court Cases 2007-2010. Volume II

Հեղինակ` Շ. Դոյդոյան, Գ. Ղ. Հայրապետյան Sh. Doydoyan, G. Gh. Hayrapetyan
Հրատարակող` «Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն» ՀԿ Freedom o Information Center of Armenia NGO
Տարեթիվ` 2010
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: