Գլխավոր էջ Գրադարան

Գրադարան

Ձեր որոնմանը համապատասխանող 16 գիրք է գտնվել։


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր և գերակա խնդիրներ

Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն»
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի գործողությունների ծրագիր

Հրատարակող` ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Տարեթիվ` 1999
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Հանքարդյունաբերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան

Հրատարակող` The World Bank: Energy and Extractives
Տարեթիվ` 2016
Ոլորտ(ներ)` շրջակա միջավայր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

Մեր ռազմավարության գերակայությունը. կայունացումից դեպի տնտեսական աճ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագիրը

Հեղինակ` Ա. Դարբինյան
Հրատարակող` ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոն»
Տարեթիվ` 1998
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Գիրքը հասանելի է:

Ռազմավարական շրջակա միջավայրի գնահատման ոլորտում հզորությունների ստեղծումը Հայաստանում Capacity Building in Strategic Environmental Assessment in Armenia

Հրատարակող` Էկո-Գլոբ ՀԿ Eco-Globe NGO
Տարեթիվ` 2004
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է:

«Ազգային և միջազգային հակակոռուպցիոն իրավական գործիքներ և լավագույն փորձ» միջազգային համաժողով: նյութերի ժողովածու Proceeding of the International Workshop on "National and International Anti-Corruption Legal Instruments and Best Pr

Հրատարակող` ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման մոնիտորինգի հանձնաժողով Monitoring Commission for the Implementation of the Anti-Corruption Strategy of the RA
Տարեթիվ` 2005
Ոլորտ(ներ)` Հայաստանին առնչվող փաստաթղթեր
Տեսակ` գիրք
Գիրքը հասանելի է: