Home Library

Library

52 books found matching your search.


Համայքի բյուջե մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանությունը (Երևան քաղաքի օրինակով). Երևան քաղաքի 2010 և 2011 թթ. Բյուջեների մոնիթորինգի արդյունքները Methodology of Community Budget Monitoring (Yerevan Case): Results of

Author: Վ. Մովսիսյան, Վ. Շահբազյան V. Movsisyan, V. Shahbazyan
Publisher: «Համայքների ֆինանսների միավորում» ՀԿ "Communities Finance Officers Association" NGO
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման ուղիները The Ways of Local Self-Government System Development in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2004-2006 թթ.), Գիրք 2 Local Self-Government reforms in Armenia (2004-2006) Book 2

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 3 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 3

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2009
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2007-2008թթ.) Գիրք 4 Local Self-Government Reforms in the RA (2007-2008) Book 4

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում. Քաղաքականության տարբերակներ և ուղիներ Local Self-Government reforms in Armenia: Policy Opinions and Recommendations

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2004
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում Local Self-Government in the RA

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում (2011թ) Գիրք 5 Local Self-Government in the RA (2011) Book 5

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում. զարգացման հրամայականները Local Self-Government in Armenia. Development Imperatives

Author: Խմբագիր` Դ. Ս. Թումանյան Editor` D. S. Tumanyan
Publisher: Համայքների ֆինանսիստների միավորում ՀԿ Communities Finance Officers Association
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

100 հարց և պատասխան տեղական ինքնակառավարման մասին

Author: Է. Ղազարյան
Publisher: Գերմանական տեխնիկական համագործակցության կազմակերպություն (GTZ)
Year: 2003
Field(s): Armenia related documents
The book is available.