Home Library

Library

70 books found matching your search.


Կենսաբազմազանության պահպանության և բնության հատուկ պահպանվող տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման գործընթացի զարգացման ուղիները. բնական պաշարների կառավարման և չքավորության ծրագիր

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Կոնֆերանս «Դեպի Կոպենհագեն» Հայաստանը կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի կողմերի 15-րդ համաժողովի նախաշեմին, հոկտեմբերի 15-16, Երևան 2009

Publisher: «Խազեր» շրջակա միջավայր մշակութային ՀԿ
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիր

Author: Ս. Բալոյան (խմբ.)
Publisher: Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի կենսաբազմազանության պահպանության համար հզորությունների գնահատում. զեկույց

Publisher: Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի վերանայում. աշխատանքային փաստաթուղթ

Author: Ա. Գևորգյան
Publisher: Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի կենսաբազմազանություն. Առաջին ազգային զեկույց

Publisher: Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
Year: 1999
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության «ՌԻՈ+10» գնահատման գործընթացի վերաբերյալ ազգային զեկույց РА Национальный Доклад по Оценочному Процессу "РИО+10" RA National Report on "RIO+10" Assessment Process

Publisher: ՀՀ հանրության ոչ կառավարական և գիտական հատված Неправительственный и научный сектор РА The Academic and Non-Gov
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: book
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքի վերլուծություն. եզրակացություններ և առաջարկություններ. աշխատանքային փաստաթուղթ

Author: Շ. Մանն, Ա. Ղազարյան
Publisher: Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության գործակալություն (GTZ)
Year: 2010
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) զեկույց 2016-2017թթ.

Author: ԱՃԹՆ ԲՇԽ
Publisher: ԱՃԹՆ ԲՇԽ, EY
Year: 2018
Type: book
The book is available.

Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի գործողությունների ծրագիր

Publisher: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
Year: 1999
Field(s): Armenia related documents
The book is available.