Home Library

Library

118 books found matching your search.


«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 18

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2005
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 19

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2006
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 26

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 31

Author: Ա. Գալֆայան (գլխ. Խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ »(ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2011
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Տեսակետ-ՄԻԺԻ» տեղեկագիր # 9

Author: Ա. Առաքելյան (գլխ. խմբ.)
Publisher: «Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ» (ՄԻԺԻ) ՀԿ
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Քաղաքականության համառոտագրեր». հանրային խոսույթում կանանց ներկայացումը. գովազդային և դասագրքային պատումներ: Քաղաքային կրթաթոշակային ծրագիր

Author: Լ. Գրիգորյան, Մ. Ադամյան, Ա. Ղալումյան
Publisher: Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության Հիմնադրամ - Հայասստան
Year: 2012
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

«Քաղաքացիական ծառայության համակարգում հասարակական միավորումների դիտորդական առաքելության խրախուսումը որպես հակակոռուպցիոն միջոցառում-զարգացում» ծրագրի շրջանակներում իրականացրած սոցիոլոգիական հարցման առաջին փուլի տվյալների վերլուծություն. Զեկույց

Publisher: «Հայ պետական ծառայողների միություն» ՀԿ
Year: 2008
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

Познай природу родного края

Author: Редакторы: С. Гуласарян, А. Саакян, С. Даниелян
Publisher: Экологическая выживаемость НПО
Year: 2001
Field(s): Armenia related documents
Type: booklet
The book is available.

ԱՀՌԾ մասնակցության գործընթաց: Աղքատության տարբեր բնորոշումները (վերլուծական-տեղեկատվական գրքույկ)

Author: Բ. Հարությունյան
Publisher: ՀՀ կառավարության «Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.

ԱՀՌԾ մասնակցության գործընթաց: Աղքատությունը և կյանքի որակը (վերլուծական-տեղեկատվական գրքույկ)

Author: Է. Ասատրյան
Publisher: ՀՀ կառավարության « Տնտեսական բարեփոխումների վերլուծական-տեղեկատվական կենտրոն»
Year: 2002
Field(s): Armenia related documents
The book is available.